नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग

राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र

सुन्तलाजात फलफूल विकास केन्द्र

तानसेन, पाल्पा

कार्यालय प्रमुख

श्री जोगेन्द्र कान्दु

श्री जोगेन्द्र कान्दु

9857052147 / 9857012860

सूचना अधिकारी
श्री अब्दुल सलाम

श्री अब्दुल सलाम

9857052147

सूचना तथा समाचारहरु
शीर्षक प्रकाशित मिति अन्तिम म्याद डाउनलोड
कोटेशन (दरभाउ पत्र) प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना नं.-22 2081-01-16 म्याद सकिएको
स्वतः प्रकाशन (तेश्रो त्रैमासिक अवधि-208/81) 2081-01-05 2081-03-31
प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना दोश्रो पटक प्रकाशित 2081-01-04 म्याद सकिएको
प्रकाशन
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
जुनार खेती प्रविधि-79-80 2080-04-15
नेपालमा कागती खेती प्रविधि-79-80 2079-09-28
GAP 4 Citrus Farming in Nepal 2078-11-27
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पुस्तिका 2079/080 2080-09-01
बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पुस्तिका-2078-79 2079-09-28
बार्षिक प्रगति पुस्तिका-2077-78 2078-11-30
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
स्वतःप्रकाशन साउन २०७९ देखि असार २०८० (Proactive disclosure) 2080-04-15
स्वतः प्रकाशन 2080-01-05
आ.व. २०७९-८० को प्रथम त्रैमासिक सुचनाको हक सम्बन्धी विवरण 2079-07-04
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
आ.व. २०७९-८० को प्रथम त्रैमासिक प्रगति प्रतिबेदन 2079-07-05
वार्षिक प्रगति २०७८-७९ 2079-04-02
अर्धवार्षिक प्रगति पर्तिबदन २०७८-७९ 2078-12-02
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
वार्षिक कर्यक्रम २०७९/०८० 2079-04-23
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
प्रस्ताव फर्म- नमूना फलफूल नर्सरी विकास सहयोग कार्यक्रम 2081-01-04
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
पात्रो